Absolventské práceAbsolventská práce žáka 9. ročníku je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání. Vypracování práce a její odevzdání stanovila škola jako povinnou součást celoroční práce žáka 9. ročníku.Žák vypracováním prokazuje tyto schopnosti a dovednosti:

  • - schopnost dlouhodobější samostatné práce,
  • - schopnost vyhledávání a zpracovávání informací,
  • - schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
  • - schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma,
  • - schopnost výtvarného zpracování tématu,
  • - schopnost vyjádření v cizím jazyku,
  • - schopnost napsat text pomocí textového programu v počítači.Požadavky na zpracování absolventské práce
Vzor - Titulní strana práce
Vzor - Prohlášení o samostatném zpracování práce


Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu