Základní údaje

Počty žáků ve třídách

Třída Třídní učitel Žáků Chlapců Dojíždí
1. Malechová Hana 24 12 6
2. Petrželová Vlasta 19 10 5
3. Žáčková Pavla 13 7 3
4. Padrtová Petra 21 14 4
5. Schreibmeierová Jitka 24 12 8
6. Fríd Veronika 21 11 5
7. Milisdörferová Vladimíra 22 12 9
8. Filípková Vlasta 25 11 10
9. Štěpánková Petra 17 9 4
         
  CELKEM      

Nabídka mimoškolních aktivit:

Přesný přehled zájmových útvarů bude zveřejněn po uzavření náborů jednotlivými vyučujícími.

I v letošním školním bude mimoškolní činnost provozována pouze s finanční spoluúčastí rodičů.

Poplatek činní 200,- Kč za útvar mimoškolní činnosti a pololetí školního roku. Tato částka je jen částečnou úhradou nákladů školy na činnost. Rodiče musí žáka písemně k činnosti přihlásit, činnost podléhá evidenci o docházce, případně stejnou formou docházku ukončit.
 

Upozornění na uvolňování žáků během školního roku

Upozorňujeme rodiče, že zákon č. 561/2004 Sb., který stanovuje povinnou školní docházku a povinnost zákonných zástupců přihlásit školou povinné dítě k zápisu do školy a dbát, aby docházelo do školy pravidelně a včas. Zároveň jsou zde jasně stanovena pravidla pro omlouvání absence žáků. Pravidla jsou též upravena školním řádem.
 

Mobilní telefony

Mobilní telefon není v žádném případě věc nutná k výuce. Mobilní telefon musí být v době výuky vypnutý.

Žák je povinen mít ho neustále u sebe a pod kontrolou nebo ho uložit na místo k tomu určeném (sklad, kabinet), kam nemá nikdo ze žáků po uzamčení přístup. Pokud nebude tento postup dodržen, poškození či případná ztráta nebude ze strany školy hrazena ani projednávána.

Při ztrátě a poškození bude škola postupovat obdobně též u drahých el. diářů, kalkulaček a podobně. Žádáme rodiče, aby zvážili i nošení zlatých ozdob.
 

Kouření žáků

Upozorňujeme rodiče žáků, že tak jako není tolerováno kouření žáků v prostorách školy, nebude tolerováno ani v bezprostřední její blízkosti.
Samotné kouření můžeme jen velmi těžko ovlivnit, ale budeme bojovat proti špatnému příkladu a negativnímu ovlivňování.
 


Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu