Aktivity školní družiny

    · realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování, a to formou vzdělávací činnosti
            - příležitostné
            - pravidelné
            - spontánní
            - rekreační
            - zájmové

    · umožňuje dětem přípravu na vyučování

    · činnost ŠD je doplněna i činností zájmových útvarů
            - výtvarný
            - sportovní
            - gymnastika
            - dovedné ruce

    · z činnosti ŠD vybíráme
            - Týden dopravní výchovy
            - Týden zdravého životního stylu
            - Pečení vánočních perníčků
            - Strom hojnosti pro zvířátka
            - Týden knihy
            - Družina plná zábavy
            - Polámal se mraveneček - první pomoc
            - Výroba krmítek pro ptáky
            - Týden ochrany přírody
            - Sportovní týden
            - Diskotéka v maskách


Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu