Vzdělávání

Tato stránka je určena pro vzdělávání na naší škole. Její další třídění vychází ze vzdělávacích oblastí našeho Školního vzdělávacího programu. V jednotlivých oblastech naleznete materiály pro vaši výuku a domácí přípravu.

 Každá vzdělávací oblast zahrnuje vyučovací předměty, které jsou uvedené v závorce.


Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk)

Matematika a její aplikace (Matematika)

Informační a komunikační technologie (Informatika)

Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)

Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství a zdraví)

Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

Umění a kultura (HUdebni výchova, Výtvarná výchova)

Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Člověk a svět práce (Pracovní činnosti)


Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu