Zákony a vyhlášky

Zde najdete zákony a vyhlášky, dle nichž se řídí chod příspěvkové organizace:


2004/561 Sb.  Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
2004/563 Sb.  Zákon o pedagogických pracovnících
2004/500 Sb.  Zákon Správní řád
2005/14 Sb.  Vyhláška o předškolním vzdělávání
2005/48 Sb.  Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
2005/73 Sb.  Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
2005/74 Sb.  Vyhláška o zájmovém vzdělávání
2004/671 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Veškeré předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na http://www.atre.cz/zakony/.

Nahlédnutí v tištěné podobě zprostředkuje ekonomka školy každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod.


Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu