Zápis do 1. třídyJÍT POPRVÉ DO ŠKOLY, TO JE PRO DÍTĚ VELIKÁ UDÁLOST.

JESTLIŽE RODIČE DÍTĚ NA ŠKOLU SPRÁVNĚ PŘIPRAVUJÍ, JISTĚ SE NA NI BUDE NEDOČKAVĚ TĚŠIT. RODIČE BY NEMĚLI DÍTĚ ŠKOLOU STRAŠIT (ANI UČITELEM), NAOPAK VYSVĚTLIT, ŽE ZÁJMEM VŠECH PEDAGOGŮ A RODIČŮ JE SPOKOJENÝ PRVŇÁČEK.

PŘEJEME VÁM HODNĚ CHUTI A ELÁNU DO NOVÉ NÁROČNÉ, ALE KRÁSNÉ PRÁCE, TĚŠÍME SE NA DOBROU SPOLUPRÁCI A PŘEDKLÁDÁME VÁM NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE.

Zápis pro školní rok 2020/2021

Řádný termín zápisu je od 6. dubna do 17. dubna 2020. Náhradní termín pro omluvené děti bude sdělen dodatečně.

informace k průběhu zápisu ZDE

žádost o přijetí ZDE

žádost o odklad ZDE

rozhodnutí o přijetí bude zasláno na uvedenou e-mailovou adresu či k vyzvednutí ve škole

Plnění povinnosti školní docházky

   (dle Školského zákona č. 561/2004, §36 a §37)

 • povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad
 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce
 • k zápisu přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • v případě nepřiměřené školní zralosti je možnost odkladu povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doložením vyjádření poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře

Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

 • rychle se obouvat, zouvat, zašněrovat své boty
 • oblékat se, svlékat se, skládat a poznat své věci
 • rozepínat a zapínat si knoflíky, zipy
 • zapnout aktovku, dát si ji na záda
 • mít základní sociální návyky - umývat si ruce po použití WC a před jídlem, jíst příborem a dodržovat čistotu a pořádek kolem sebe
 • znát své jméno a příjmení, vědět jména rodičů
 • znát nejkratší cestu do školy a ze školy, opatrně přecházet vozovku
 • jasně a přesně vyslovovat
 • správně držet tužku, sedět správně při psaní, klidně a pozorně naslouchat, reagovat na zadaný úkol
 • a co ještě:
  • počítat do pěti
  • poznat barvy
  • rozlišit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu
  • poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
  • kreslit tužkou a pastelkami, malovat vodovými barvami
  • vystřihnout obrázek nůžkami

Čemu bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy

 • po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
 • vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek
 • vyžadujeme, aby dítě ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol, a důsledně sledujeme, jak jej vykonává
 • soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi (činnostmi)
 • zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci
 • vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po jídle svůj talíř a příbor
 • vedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin, aby umělo pozorovat změny kolem sebe
 • učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát (přibližně 10 hodin denně)
 • naučíme je své jméno a příjmení, adresu, kde bydlí, jména jeho rodičů a sourozenců
 • naučíme je samo se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a zavázat si tkaničky u bot
 • učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru
 • učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky
 • učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod, dodržovat hygienu

Zapojte se do projektu "Večerníčkova školička"

 • škola každoročně připravuje pro budoucí prvňáčky projekt Večerníčkova předškolička
 • aktuální informace k projektu sledujte v novinkách a na stránce Večerníčkova školička 

Přejeme Vám i Vašemu školákovi přitažlivou výuku, dobrou vzájemnou spolupráci se školou a kladné výsledky na cestě za poznáním.

kolektiv pedagogů ZŠ

Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu